Odkazy pro štítek povinné ručení Praha

Nejlevnější povinné ručení

Výši povinného ručení spoluvytváří velké množství rozličných faktorů. Patří mezi ně jednak parametry daného vozidla: druh vozu (osobní/nákladní automobil, motocykl), objem válců motoru (čím větší objem, tím větší pojistka), výkon motoru (opět platí přímá úměra), hmotnost vozidla (přímá úměra), způso

Pojištění povinné ručení

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel, lidově Povinné ručení, slouží k pokrytí škod na majetku a na zdraví, které by mohl řidič způsobit jiné osobě či jiným osobám v důsledku používání svého motorového vozidla. Jako jediné pojištění motorových vozidel je ze zákona povinné (vym

Nejvýhodnější povinné ručení

Výši povinného ručení spoluvytváří velké množství rozličných faktorů. Patří mezi ně za prvé parametry daného vozidla: druh vozu (osobní/nákladní automobil, motocykl), objem válců motoru (čím větší objem, tím větší pojistka), výkon motoru (opět platí přímá úměra), hmotnost vozidla (přímá úměra), způs

Povinné ručení výpočet

Výše povinného ručení je závislá na celé řadě faktorů, které se dají obecně rozdělit do dvou skupin. Jedná se o technické parametry daného vozidla a o údaje týkající se jeho majitele čili pojistníka. V tabulce uvádíme stručný přehled relevantních faktorů, které pojišťovny standardně berou v potaz. K

Nejlepší povinné ručení

Hodláte uzavřít povinné ručení a nevíte, které si vybrat? Pak máte v podstatě dvě možnosti – vybrat si víceméně naslepo (např. podle doporučení), nebo si projít nabídky pojišťoven povinné ručení nabízejících, a porovnat ceny, které nabídnou přímo Vám. Povinné ručení závisí na mnoha faktorech, kter

Pojištění druhého auta

Hitem posledních let se mezi produkty pojišťění automobilů staly tzv. rodinné bonusy. Pokud tedy máte u konkrétní pojišťovny sjednané povinné ručení na jeden vůz, a buď přímo vy nebo někdo z vaší rodiny hodlá/te uzavřít u stejné pojišťovny povinné ručení na další, je Vám/vašemu příbuznému pojišťovn

Pojištění automobilů

Kromě havarijního pojištění je povinné ručení (přesně Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel) jedním ze dvou hlavních typů pojištění dopravních prostředků. A zatímco havarijní pojištění není povinné, povinné ručení, jak už je z názvu patrné, ano. Vymezuje ho zákon č. 168/1999 S

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel je obecně známé pod zkráceným názvem povinné ručení. Slouží k pokrytí škod na majetku a na zdraví, které by mohl řidič způsobit jiné osobě či jiným osobám v důsledku používání svého motorového vozidla. Je to jediné pojištění motorových voz

Povinné ručení

Povinné ručení (celým názvem Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel) je jediným ze zákona povinným pojištěním v ČR, které se týká motorových vozidel. Uzavřené ho tedy musí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka či technický průkaz, nebo je používáno na veřej

Formulář o nehodě

Žádný striktně předepsaný formulář na sepsání záznamu o nehodě neexistuje (dá se sepsat na jakýkoliv papír), ale rozhodně není na škodu mít s sebou neustále ve vozidle tzv. Evropský záznam o dopravní nehodě/euroformulář. Díky němu totiž při případné nehodě nezapomenete na nic z toho, co takový zázna

Ukončení povinného ručení formulář

1.) výpověď dohodou http://www.porovnani-povinne-ruceni.cz/vzory-smluv/vypoved-dohodou.pdf 2.) výpověď ke konci pojistného období http://www.porovnani-povinne-ruceni.cz/vzory-smluv/vypoved-ke-konci-obdobi-6-tydnu-predem.pdf 3.) Výpověď do dvou měsíců od uzavření povinného ručení http://www.poro

Dolnorakouská pojišťovna

Dolnorakouská pojišťovna byla pojišťovnou s širokým portfoliem nabízených produktů. Založila ji rakouská pojišťovna Niederösterreichische Versicherung AG, hlavní pojistný ústav východní oblasti Rakouska. V rámci své zahraniční expanze vstoupila, právě prostřednictvím Dolnorakouské pojišťovny, také n

Dolnorakouská pojišťovna povinné ručení

Uspět na českém trhu hodlala Dolnorakouská pojišťovna, a to nejen u povinného ručení, především zacílením na cílovou skupinu klientů z Brna a okolí (obecně z celé Jižní Moravy). Zapsat se nějak trvale do podvědomí českých občanů, se ale pojišťovně nikdy zcela nepodařilo. Na trhu patřila k nejméně vy

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění (týkající se úrazu způsobeného dopravní nehodou) patří mezi nejobvyklejší připojištění, které pojišťovny nabízejí k havarijnímu pojištění. Dá se najít i jako součást povinného ručení, záleží na konkrétní pojišťovně. Pojištění funguje většinou na principu pojištění konkrétních seda

Povinné ručení výpověď

Ukončení povinného ručení formou výpovědi specifikuje zákon č. 37/2004 Sb. Tuto výpověď je přitom nutné doručit druhé straně nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Pokud tedy vaše pojištění končí 31. prosince (obvyklé datum pro konec pojistného období), musíte pro zachování platnosti dor

Povinné ručení - zrušení smlouvy

Obecně lze rozlišit pět důvodů ke zrušení povinného ručení. Prvním z nich je změna majitele vozidla. V tomto případě končí pojištění teprve dnem, kdy je pojistiteli nahlášena změna ve vlastnictví pojištěného tuzemského vozidla. Tuto změnu ve vlastnictví je oprávněn nahlásit jak původní vlastník vozi

Převod povinného ručení

Chcete-li si převést povinné ručení z jedné pojišťovny do druhé, ať už z jakéhokoliv důvodu, je vždy nutné dodržet níže uvedené postupy, jinak ke změně pojišťovny nedojde. Nejprve musíte poslat či jinak doručit své dosavadní pojišťovně písemnou výpověď pojistné smlouvy. To je nutné provést alespoň

Převod vozidla na jiného majitele

K převodu vozidla může dojít mnoha způsoby (např. dědictvím), jednoznačně nejčastěji však dochází k prodeji vozu mezi stávajícím a novým majitelem. K tomu je nejprve nutné uzavřít platnou kupní smlouvu. Následně je prodávající povinen co nejdříve odhlásit vozidlo z evidence vozidel. Pro tento úkon

Povinné ručení srovnání

V dnešní době už je zcela běžné komunikovat se svými přáteli přes internet, nakupovat přes něj věci, a stále více lidí si přes internet sjednává i povinné ručení. A proč také ne, když stejně jako zmiňované nakupované věci, vychází i uzavření povinného ručení přes internet výhodněji než v klasických

Povinné ručení sazby

Výši vaší sazby na uzavřené povinné ručení spoluurčuje široké spektrum různých faktorů. Týkají se obecně vás a vašeho vozu. Některé z nich jsou relevantní pro velkou většinu pojišťoven (objem a výkon motoru, hmotnost vozu, jeho základní typové zařazení, váš věk, bydliště, či účely, ke kterým hodlát

Pojištění vozidel

Motorová vozidla se dají v ČR pojistit na dvěma hlavními typy pojištění – povinným ručením (celým názvem Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel) a havarijním pojištěním. Povinné ručení vozidel je, jak je už z názvu patrné, stanovené zákonem (č. 168/1999 Sb.), druhé nikoliv. Pov

Ceník povinné ručení

Cena, kterou vás bude stát povinné ručení, je ovlivněná velkým množstvím faktorů, které lze rozdělit na údaje o vozidle (technické parametry typu obsah motoru a jeho výkon, stáří vozidla, typ vozidla – osobní/nákladní automobil, motocykl, aj.) a údaje o vás, jakožto pojistníkovi (váš věk, bydliště,

Povinné ručení motocykl

Povinné ručení se motocyklů týká úplně stejně jako automobilů. Bez řádně sjednaného povinného ručení se tak řidič motocyklu vystavuje riziku citelných postihů ze strany policie – od vysokých pokut a ztrátu bodů v řidičském průkazu až po odebrání technického průkazu v krajních případech. Povinné ruče

Povinné ručení online

Kromě klasického způsobu sjednání povinného ručení v kamenné pobočce pojišťovny, jej lze uzavřít také online přes internet (specializované pojišťovna Direct nabízí pouze sjednání online). Třetí možnost, pomocí telefonu, je v podstatě nepoužívaná, a většinou se jedná pouze o podpůrnou zákaznickou lin

Nezaplacené povinné ručení

Od 1. ledna byl zaveden poplatek České kanceláři pojistitelů za každý den bez sjednaného povinného ručení na vozidla, která, ať už jsou nebo nejsou používána, jsou stále evidována v registru motorových vozidel (viz. § 24c novely zákona č. 168/1999 Sb.) Tyto poplatky se vyměřují podle typu vozidla a

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality