Odkazy pro štítek povinné ručení bonus

Nejlevnější povinné ručení

Výši povinného ručení spoluvytváří velké množství rozličných faktorů. Patří mezi ně jednak parametry daného vozidla: druh vozu (osobní/nákladní automobil, motocykl), objem válců motoru (čím větší objem, tím větší pojistka), výkon motoru (opět platí přímá úměra), hmotnost vozidla (přímá úměra), způso

Pojištění automobilů

Kromě havarijního pojištění je povinné ručení (přesně Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel) jedním ze dvou hlavních typů pojištění dopravních prostředků. A zatímco havarijní pojištění není povinné, povinné ručení, jak už je z názvu patrné, ano. Vymezuje ho zákon č. 168/1999 S

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel je obecně známé pod zkráceným názvem povinné ručení. Slouží k pokrytí škod na majetku a na zdraví, které by mohl řidič způsobit jiné osobě či jiným osobám v důsledku používání svého motorového vozidla. Je to jediné pojištění motorových voz

Povinné ručení sazby

Výši vaší sazby na uzavřené povinné ručení spoluurčuje široké spektrum různých faktorů. Týkají se obecně vás a vašeho vozu. Některé z nich jsou relevantní pro velkou většinu pojišťoven (objem a výkon motoru, hmotnost vozu, jeho základní typové zařazení, váš věk, bydliště, či účely, ke kterým hodlát

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality