Převod povinného ručení

Převod povinného ručení

Chcete-li si převést povinné ručení z jedné pojišťovny do druhé, ať už z jakéhokoliv důvodu, je vždy nutné dodržet níže uvedené postupy, jinak ke změně pojišťovny nedojde.

Nejprve musíte poslat či jinak doručit své dosavadní pojišťovně písemnou výpověď pojistné smlouvy. To je nutné provést alespoň 6 týdnů před skončením pojistného období. Ve výpovědi bystě měli uvést své jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy povinného ručení, datum a váš podpis. Pokud chcete smlouvu vypovědět z důvodu změny (zvýšení) ceny pojistného pojišťovnou, musíte tuto výpověď doručit písemně do jednoho měsíce od obdržení sdělení o změně ceny pojistného. V obou případech k výše uvedeným údajům připojte do výpovědi také požadavek na zaslání potvrzení o délce aktuálního bezeškodného plnění (nová pojišťovna Vám jej dnes už standardně uzná).

Teď již můžete vrátit vaší dosavadní pojišťovně zelenou kartu a do dvou týdnů po zániku povinného ručení jste povinen, pokud hodláte vozidlo dále používat, sjednat si povinné ručení nové.

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Podobné články

Povinné ručení výpověď

Ukončení povinného ručení formou výpovědi specifikuje zákon č. 37/2004 Sb. Tuto výpověď je přitom nutné doručit druhé straně nejméně 6 týdn...

Povinné ručení - zrušení smlouvy

Obecně lze rozlišit pět důvodů ke zrušení povinného ručení. Prvním z nich je změna majitele vozidla. V tomto případě končí pojištění teprve ...

Převod vozidla na jiného majitele

K převodu vozidla může dojít mnoha způsoby (např. dědictvím), jednoznačně nejčastěji však dochází k prodeji vozu mezi stávajícím a novým majitelem...

Nezaplacené povinné ručení

Od 1. ledna byl zaveden poplatek České kanceláři pojistitelů za každý den bez sjednaného povinného ručení na vozidla, která, ať už jsou nebo nejsou používána...

Aktuality