Povinné ručení výpověď

Povinné ručení výpověď

Ukončení povinného ručení formou výpovědi specifikuje zákon č. 37/2004 Sb. Tuto výpověď je přitom nutné doručit druhé straně nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Pokud tedy vaše pojištění končí 31. prosince (obvyklé datum pro konec pojistného období), musíte pro zachování platnosti doručit výpověď své stávající pojišťovně do 19. listopadu včetně. Ve výpovědi by mělo být uvedeno jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy na povinné ručení, datum a váš podpis.

Smlouvu o povinném ručení můžete vypovědět také v případě, kdy pojišťovna upraví výši pojistného, a vy s touto úpravou nesouhlasíte. V tomto případě musí být výpověď doručena písemně do jednoho měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného.

Pokud nejste spokojeni se svým nově uzavřeným pojištěním, případně pokud si sjednáte povinné ručení a v poslední chvíli si rozmyslíte koupi vozu, na nějž se povinné ručení vztahuje, máte nárok na podání výpovědi v době do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy.

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Podobné články

Povinné ručení - zrušení smlouvy

Obecně lze rozlišit pět důvodů ke zrušení povinného ručení. Prvním z nich je změna majitele vozidla. V tomto případě končí pojištění teprve ...

Převod povinného ručení

Chcete-li si převést povinné ručení z jedné pojišťovny do druhé, ať už z jakéhokoliv důvodu, je vždy nutné dodržet níže uvedené postupy, jinak ke změně pojiš...

Převod vozidla na jiného majitele

K převodu vozidla může dojít mnoha způsoby (např. dědictvím), jednoznačně nejčastěji však dochází k prodeji vozu mezi stávajícím a novým majitelem...

Nezaplacené povinné ručení

Od 1. ledna byl zaveden poplatek České kanceláři pojistitelů za každý den bez sjednaného povinného ručení na vozidla, která, ať už jsou nebo nejsou používána...

Aktuality