Pojištění vozidel

Pojištění vozidel

Motorová vozidla se dají v ČR pojistit na dvěma hlavními typy pojištění – povinným ručením (celým názvem Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel) a havarijním pojištěním.

Povinné ručení vozidel je, jak je už z názvu patrné, stanovené zákonem (č. 168/1999 Sb.), druhé nikoliv. Povinné ručení tedy musí být uzavřené na každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka či technický průkaz, nebo je používáno na veřejných komunikacích. Jeho historie se datuje už do roku 1932, kdy 31. 12. vstoupil v platnost zákon 198/1932 Sb. o dopravě motorových vozidel. Ten ukládal živnostníkům dopravujícím (pravidelně i nepravidelně) zboží nebo osoby povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti na zabezpečení závazků vyplývajících z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v této činnosti. Na všechny majitele automobilů byl tento zákon rozšířen o tři roky později. Po komunistickém převratu došlo roku 1950 ke změně povinného ručení na zákonné čili bezesmluvní pojištění (s ústřední rolí státu). Povinně smluvním se pojištěním se povinné ručení stalo až v roce 2000.

Dnes nabízí povinné ručení v Česku třináct pojišťoven. Ačkoliv si z pestré nabídky všech jimi nabízených produktů rozhodně není lehké vybrat, rozhodně Vám doporučujeme si přeci jen udělat trochu času, porovnat si nabídky a zvolit si přesně tu, která je pro vaše vozidlo a vás, jako jeho řidiče, nejvýhodnější. Díky mnoha faktorům, které spoluvytvářejí výši povinného ručení, se totiž na každý vůz a každého řidiče vztahují jiné slevy, a proto můžete optimální volbou pojištění ušetřit nemalou sumu peněz.

Havarijní pojištění pokrývá škody způsobené havárií, odcizením, neoprávněným užitím vozidla a živelnými událostmi (poškození vozidla působením větru, krup, požáru, blesku, vody, výbuchu apod.). Většinou se vyplatí sjednat si havarijní pojištění současně (případně dodatečně) s povinným ručením u stejné pojišťovny. Obvykle totiž dostanete k takovému pojištění slevu. Mnoho pojišťoven také nabízí pojišťovací balíčky, obsahující oba dva typy pojištění za výhodných podmínek. Stejně jako u povinného ručení, i k havarijnímu pojištění si můžete pořídit mnoho zajímavých připojištění. Jejich nabídka se liší podle pojišťoven, obvykle ale naleznete v jejich produktovém portfoliu např. úrazové pojištění, pojištění čelního nebo všech skel vozidla, či pojištění zavazadel.

Další příspěvek Ceník povinné ručení ze stejné kategorie. Další informační článek - Nejlevnější povinné ručení .

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality