Pojištění povinné ručení

Pojištění povinné ručení

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel, lidově Povinné ručení, slouží k pokrytí škod na majetku a na zdraví, které by mohl řidič způsobit jiné osobě či jiným osobám v důsledku používání svého motorového vozidla.

Jako jediné pojištění motorových vozidel je ze zákona povinné (vymezuje jej zákon č. 168/1999 Sb.) Sjednané jej tedy musíte mít na každé vozidlo, jemuž byla přidělena registrační značka či technický průkaz, nebo pokud je používáno na veřejných komunikacích (povinné ručení je tak nutné mít uzavřené i na ostavené vozidlo s dosud platnou registrační značkou). Výjimky, na které se povinné ručení nevztahuje, tvoří například vozy Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany či vozy spadající pod integrovaný záchranný systém).

Sjednat si povinné ručení jste povinni ještě před tím, než je daný vůz uveden do provozu. K prokázání platného povinného ručení slouží pouze tzv. zelená karta. Tu dostanete při uzavření povinného ručení přímo na pojišťovně, případně vám ji pojišťovna pošle poštou, pokud si povinné ručení uzavřete přes internet.

Zelenou kartu jste tedy povinni mít při řízení vozidla neustále při sobě, jinak vám totiž hrozí finanční postih v rozmezí 1500 – 3000 Kč. Pokud budete přistiženi při řízení vozu, na které není povinné ručení vůbec sjednané, pak se vystavujete pokutě ve výši 5 000 – 40 000 Kč.

Už jste přečetli článek Pojištění vozidel, který má podobné zaměření? Další informační článek - Ceník povinné ručení .

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality