Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel je obecně známé pod zkráceným názvem povinné ručení. Slouží k pokrytí škod na majetku a na zdraví, které by mohl řidič způsobit jiné osobě či jiným osobám v důsledku používání svého motorového vozidla.

Je to jediné pojištění motorových vozidel, které je ze zákona povinné (upravuje zákon č. 168/1999 Sb.) Řádně uzavřené povinné ručení tak musí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka či technický průkaz, nebo je používáno na veřejných komunikacích. Výjimky se na běžné majitele vozidel nevztahují (povinné ručení nemusí mít sjednané např. vozy Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra nebo vozidla integrovaného záchranného systému). Povinné ručení musíte uzavřít ještě před uvedením daného vozidla do provozu. Dokladem o sjednaném povinném ručení je tzv. zelená karta, kterou je řidič povinen mít při užívání vozidla neustále při sobě.

Povinné ručení má u nás dlouhodobou tradici, která sahá až do roku 1908, kdy bylo ovšem zcela dobrovolné. Posledním dnem roku 1932, zákonem o dopravě motorových vozidel, se stalo povinným pro živnostníky, kteří v rámci provozování své živnosti přepravovali zboží nebo osoby. Na všechny majitele automobilů byla tato povinnost rozšířena o tři roky později. Od roku 1950 se stalo povinné ručení zákonným pojištěním (tedy pojištěním bezesmluvním s ústřední rolí státu) a až od roku 2000 je povinné ručení v ČR pojištěním povinně smluvním.

Dnes si můžete povinné ručení v Česku sjednat u třinácti pojišťoven. Není zrovna jednoduché a zábavné najít tu pro vás a vaše vozidlo nejvýhodnější, cenu totiž ovlivňuje pestrá směs faktorů, jako jsou například: druh vozidla, objem válců, výkon motoru, stáří vozidla, věk pojistníka, jeho bydliště, počet měsíců bez nehody aj. Ale určitě se vyplatí si nabídky pojišťoven pečlivě prozkoumat a vybrat si nakonec tu, která je pro vás a váš vůz tou nejvýhodnější. Můžete tak ušetřit zajímavou sumu.

Počet měsíců bez nehody (tzv. bezeškodný průběh pojištění) je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících výši pojištění. To totiž funguje na systému tzv. bonusů a malusů. Jednoduše řečeno, pokud jezdíte bez nehod (rok a déle), pojišťovna vám odpustí určitou částku z povinného ručení (bonus; obvykle 5 % po roce takové jízdy). Čím déle jezdíte bez nehod, tím větší je samozřejmě vaše sleva. Naopak, pokud často bouráte, za povinné ručení si budete muset určitou, opět procenty určenou částku, připlatit (malus).

Už jste přečetli článek Výpočet havarijního pojištění, který má podobné zaměření? Další informační článek - Havarijní pojištění motocyklu.

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality