Spoluúčast

Spoluúčast

Spoluúčast je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, která se odečítá od každého pojistného plnění, a kterou tedy nehradí nutně pojišťovna, ale většinou pojistník sám. Pokud tedy škoda na vozidle nepřesahuje výši této spoluúčasti, pojišťovna není povinná plnit. Spoluúčast je vyjádřená buď v procentech, nebo fixní částkou (např. 10 000 Kč). Logicky platí, že při menší spoluúčastí je pojištění dražší a naopak.

Další pojmy

Pojistná událost - Euroformulář - Škodní událost - Likvidace škod - Řetězová nehoda - Tiskopis - Malus při dopravní nehodě - Krátkodobé pojištění - Roční pojistné - Záznam o dopravní nehodě - Následné pojistné - Bezeškodný průběh -

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality