Škodní událost

Škodní událost

Škodní událost je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události a mohla by tak zakládat právo na pojistné plnění z pojištění. Škodní událost přitom může nabývat několika podob – může se jednat o škody na zdraví (zranění, nemoc, smrt), věcné škody (ztráta/poškození/zničení věci) nebo škody finanční (např. ztráta příjmu).

Škodní událost je nutné ohlásit co nejdříve. Možností, jak tak učinit je hned několik – písemně (příslušný formulář konkrétní pojišťovny; dostupný na pobočkách pojišťovny či na jejím webu), telefonicky přes klientské centrum pojišťovny nebo online (pomocí webových formulářů).

Další pojmy

Pojistná událost - Euroformulář - Likvidace škod - Řetězová nehoda - Tiskopis - Malus při dopravní nehodě - Krátkodobé pojištění - Roční pojistné - Záznam o dopravní nehodě - Spoluúčast - Následné pojistné - Bezeškodný průběh -

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality