Roční pojistné

Roční pojistné

Roční pojistné je pojistné, které pojistník zaplatil za rok pojištění. Je nutné rozlišovat roční netto pojistné, které na rozdíl od ročního pojistného neobsahuje področní přirážky.

Další pojmy

Pojistná událost - Euroformulář - Škodní událost - Likvidace škod - Řetězová nehoda - Tiskopis - Malus při dopravní nehodě - Krátkodobé pojištění - Záznam o dopravní nehodě - Spoluúčast - Následné pojistné - Bezeškodný průběh -

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality