Řetězová nehoda

Řetězová nehoda

Řetězová nehoda je označení pro nehodu více vozidel, kdy, především kvůli nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, narazí do havarujícího vozidla vozidlo jedoucí za ním, do tohoto narazivšího vozidla pak stejným způsobem narazí třetí atd. Řetězové nehody se tak často stávají na relativně přehledných úsecích, například na dálnici, kde jsou často velmi rychle jedoucí vozidla nucena zpomalit, kupříkladu z důvodů opravy vozovky a jejího svedení do jednoho jízdního pruhu. Jenom pro zajímavost, při rychlosti 130 km/h je udávána bezpečná vzdálenost mezi vozidly při standardní reakční době k brzdění a při funkčních brzdách asi 36 metrů.

Další pojmy

Pojistná událost - Euroformulář - Škodní událost - Likvidace škod - Tiskopis - Malus při dopravní nehodě - Krátkodobé pojištění - Roční pojistné - Záznam o dopravní nehodě - Spoluúčast - Následné pojistné - Bezeškodný průběh -

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality