Pojistná událost

Pojistná událost

Zákon č. 37/2004 Sb. (platné 18. 7. 2010) definuje pojistnou událost jako nahodilou skutečnost blíže označenou v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává a se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Další pojmy

Euroformulář - Škodní událost - Likvidace škod - Řetězová nehoda - Tiskopis - Malus při dopravní nehodě - Krátkodobé pojištění - Roční pojistné - Záznam o dopravní nehodě - Spoluúčast - Následné pojistné - Bezeškodný průběh -

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality