Následné pojistné

Následné pojistné

Následné pojistné představuje druhou a každou další platbu pojistného. Pokud tedy máte nastavené splátky za vaše povinné ručení například ročně, označuje následné pojištění platby za druhý a každý další rok pojištění. Pokud splácíte pojištění čtvrtletně, myslí se jím platba za druhé, třetí, čtvrté čtvrtletí prvního roku a každá další… Následné pojistné je vždy splatné prvního dne příslušného pojistného období (čtvrtletí, pololetí, rok). Pokud v tento den není pojistné zaplacené, můžeš pojistitel (pojišťovna) nárokovat zaplacení úroku z prodlení.

Další pojmy

Pojistná událost - Euroformulář - Škodní událost - Likvidace škod - Řetězová nehoda - Tiskopis - Malus při dopravní nehodě - Krátkodobé pojištění - Roční pojistné - Záznam o dopravní nehodě - Spoluúčast - Bezeškodný průběh -

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality