Malus při dopravní nehodě

Malus při dopravní nehodě

Pojištění vozidel běžně funguje na principu bonusů a malusů. Zatímco bonus je v podstatě sleva z pojistného, udávaná v procentech a určená řidičům s bezeškodným průběhem povinného ručení (většinou po jednom roce takového průběhu), malus je pravým opakem – jde o navýšení pojistného v souvislosti s pojistnou událostí, kterou zavinil pojistník (držitel) vozidla. Jedná se tedy o jakousi daň (opět určenou v procentech) či trest chcete-li za špatné řízení.

Další pojmy

Pojistná událost - Euroformulář - Škodní událost - Likvidace škod - Řetězová nehoda - Tiskopis - Krátkodobé pojištění - Roční pojistné - Záznam o dopravní nehodě - Spoluúčast - Následné pojistné - Bezeškodný průběh -

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality