Likvidace škod

Likvidace škod

Likvidace škod v podstatě zahrnuje veškeré úkony, které je nutné učinit po dopravní nehodě tak, aby tato nehoda a její následky byly v mezích možností úspěšně vyřízeny. Spadá sem tak především vyplnění formulářů pro pojišťovnu, prohlídka a nafocení škody likvidátorem, oprava automobilu v servisu, zajištění podkladů potřebných pro rychlé vyřízení pojistné události samozřejmě výplata pojistného plnění. Likvidaci škod provádí příslušní pracovníci pojišťovny, ve které máte sjednané povinné ručení, nebo se lze obrátit na společnosti specializované na likvidaci škod, které zajistí veškeré úkony od hlášení škodní události až po konečné vyřízení za vás. Tyto společnosti vám také zapůjčí vůz po dobu, kdy bude vaše vozidlo v servisu. Na služby těchto společností máte ze zákona nárok v rámci povinného ručení viníka. Pokud jste poškozeným účastníkem nehody, máte veškeré služby těchto společností, včetně zapůjčení náhradního vozidla, zdarma.

Další pojmy

Pojistná událost - Euroformulář - Škodní událost - Řetězová nehoda - Tiskopis - Malus při dopravní nehodě - Krátkodobé pojištění - Roční pojistné - Záznam o dopravní nehodě - Spoluúčast - Následné pojistné - Bezeškodný průběh -

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality