Euroformulář

Euroformulář

Novelizací ustanovení § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb. je počínaje rokem 2009 nutné volat policii pouze k dopravní nehodě, při níž škoda na vozidle přesáhne 100 000 Kč,- (jedná se o škodu na jednom vozidle, ne na více vozidlech dohromady!). Při všech ostatních nehodách, které této sumy nedosáhnou, jsou pak účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě (pokud mají ovšem obě strany vůli spolupracovat). V tom je nutné uvést především identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, příčiny dopravní nehody, její průběh a následky. Jednu, takto sepsanou a oběma (případně více) stranami řádně podepsanou kopii, si účastník nehody ponechá a jednu musí neprodleně doručit pojišťovně, u níž má sjednáno povinné ručení.

Ačkoliv neexistuje žádný předepsaný, pevně stanovený formulář, určitě neprohloupíte, když budete mít ve voze pro všechny případy po ruce tzv. Euroformulář záznamu/Evropský záznam o dopravní nehodě. Ten je nyní už běžně součástí uzavření povinného ručení, popř. si jej můžete stáhnout z internetu. Obsahuje kolonky pro veškeré údaje nutné k zaznamenání při dopravní nehodě. Nemělo by se vám tedy stát, že na něco důležitého zapomenete. Euroformulář, jak už je z názvu patrné, je tiskopis standardního vzhledu rozšířené v mnoha státech Evropy, liší se jen jazykovými mutacemi. Tím pádem je lehčí vyplnit záznam o nehodě a „najít společnou řeč“ i při případné nehodě v zahraničí.

Další pojmy

Pojistná událost - Škodní událost - Likvidace škod - Řetězová nehoda - Tiskopis - Malus při dopravní nehodě - Krátkodobé pojištění - Roční pojistné - Záznam o dopravní nehodě - Spoluúčast - Následné pojistné - Bezeškodný průběh -

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality