Bezeškodný průběh

Bezeškodný průběh

Bezeškodný průběh je časové období, vymezené trváním smluvního vztahu mezi klientem (pojistníkem) a pojišťovnou (pojistitelem), ve kterém nedošlo k pojistné události, kterou by pojistník (držitel vozidla) zavinil. Na takovýto průběh smlouvy se většinou vztahují bonusy (slevy) z pojistného pro pojistníka. Většinou jsou vymezeny minimální dobou bezeškodného průběhu v délce jednoho roku a s přibývající délkou nepřerušeného bezeškodného průběhu se navyšují.

Další pojmy

Pojistná událost - Euroformulář - Škodní událost - Likvidace škod - Řetězová nehoda - Tiskopis - Malus při dopravní nehodě - Krátkodobé pojištění - Roční pojistné - Záznam o dopravní nehodě - Spoluúčast - Následné pojistné -

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality