Nezaplacené povinné ručení

Nezaplacené povinné ručení

Od 1. ledna byl zaveden poplatek České kanceláři pojistitelů za každý den bez sjednaného povinného ručení na vozidla, která, ať už jsou nebo nejsou používána, jsou stále evidována v registru motorových vozidel (viz. § 24c novely zákona č. 168/1999 Sb.)

Tyto poplatky se vyměřují podle typu vozidla a objemu jeho motoru (viz. tabulka níže). Výše celkového poplatku se vypočítá podle rovnice „počet dní x denní sazba + náklady uplatnění“. S ohledem na nabytí účinnosti novely zákony č. 168/1999 Sb., se do tohoto výpočtu zahrnují veškeré nepojištěné dny od 1. ledna 2009 včetně. Je proto velmi důležité si své povinné pojištění hlídat, především dbát na veškeré nutné administrativní úkony při odhlašování vozidla z registru, převodu vozidla na jinou osobu apod.

Přehled denní sazby za neuzavřené povinné ručení podle typů vozidel

Typ vozidlaDenní sazba
(Kč)
Motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm320
Motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm 30
Osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 ccm 50
Osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 ccm 70
Autobus 160
Nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3500 kg do 10 000 kg 130
Tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg 300
Speciální vozidlo 80
Přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg 30
Zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40
Ostatní vozidla 60

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Podobné články

Povinné ručení výpověď

Ukončení povinného ručení formou výpovědi specifikuje zákon č. 37/2004 Sb. Tuto výpověď je přitom nutné doručit druhé straně nejméně 6 týdn...

Povinné ručení - zrušení smlouvy

Obecně lze rozlišit pět důvodů ke zrušení povinného ručení. Prvním z nich je změna majitele vozidla. V tomto případě končí pojištění teprve ...

Převod povinného ručení

Chcete-li si převést povinné ručení z jedné pojišťovny do druhé, ať už z jakéhokoliv důvodu, je vždy nutné dodržet níže uvedené postupy, jinak ke změně pojiš...

Převod vozidla na jiného majitele

K převodu vozidla může dojít mnoha způsoby (např. dědictvím), jednoznačně nejčastěji však dochází k prodeji vozu mezi stávajícím a novým majitelem...

Aktuality