Nahlášení pojistné události

Nahlášení pojistné události

Účastníkem dopravní nehody se může stát každý řidič, ať jezdí sebevíce předpisově. Proto je dobré vědět, co dělat, pokud už taková nepříjemnost nastane. Jinak se totiž, například chybným či nekompletním zdokumentováním nehody, vystavujete riziku ztráty právoplatného plnění ze strany pojišťovny viníka nehody. A to byste jistě nechtěli.

Bezprostředně po nehodě je samozřejmě nutné vzpamatovat se, zabezpečit místo nehody (výstražným trojúhelníkem) a případně poskytnout dalším účastníkům nehody první pomoc. V takovém případě také vždy volejte záchrannou službu a policii. Policii jste jinak nuceni zavolat také v případě, že alespoň na jednom vozidle vznikla nehodou škoda zjevně přesahující 100 000 Kč. Pozor, zde se skutečně počítá cena každého vozidla zvlášť, ne dohromady. Dále musíte přivolat policii, pokud vznikne v důsledku nehody škoda třetí osobě (např. poškozením dopravní značky, vozovky, obydlí…). Pokud vzniknuvší škoda alespoň na jednom vozidle zjevně nepřesahuje škodu 100 000 Kč, policii volat nemusíte, ovšem za předpokladu, že se s druhým/ dalšími účastníkem/y nehody dokážete dohodnout a společně sepsat záznam o dopravní nehodě. Pokud se např. neshodnete na tom, kdo nehodu zavinil, nezbude vám opět nic jiného, než policii zavolat.

Rozhodně se vyvarujte veškerému jednání, které by mohlo ztížit, ne-li dokonce zhatit, řádné prošetření nehody, zejména pak nemanipulujte s vozidly, nevyžaduje-li to nutně situace (většinou kvůli zprovoznění místa nehody). Pokud už jste nuceni s vozidly hýbat, zaznamenejte, nejlépe křído, jejich pozice. Máte-li čím, určitě si nehodu pečlivě vyfoťte, nejlépe z více stran.

Jste-li obětí dopravní nehody, a uzná-li druhá strana svoji vinu, vyžádejte si po ní předložení občanského nebo řidičského dokladu a zelenou kartu. Z těchto dokumentů si poznamenejte následující údaje:

  • jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,
  • typ a SPZ jeho vozidla,
  • pojišťovnu, u které má viník uzavřené povinné ručení (budete na ní uplatňovat nárok na náhradu škody) – kromě její adresy si poznamenejte i číslo viníkovi zelené karty

Teď už vám nezbývá než se zaznamenanými údaji obrátit (přes internet, telefonicky či přímo na pobočce; vždy však co nejdříve) na svoji pojišťovnu, která většinou bez nutnosti vaší další spolupráci vyřeší s pojišťovnou viníka pojistné plnění.

Máte-li již vše výše uvedené za sebou, můžete přistoupit k samotnému nahlášení. Spadá sem tak především vyplnění formulářů pro pojišťovnu, prohlídka a nafocení škody likvidátorem, oprava automobilu v servisu, zajištění podkladů potřebných pro rychlé vyřízení pojistné události samozřejmě výplata pojistného plnění. Likvidaci škod provádí příslušní pracovníci pojišťovny, ve které máte sjednané povinné ručení, nebo se lze obrátit na společnosti specializované na likvidaci škod, které zajistí veškeré úkony od hlášení škodní události až po konečné vyřízení za vás. Tyto společnosti vám také zapůjčí vůz po dobu, kdy bude vaše vozidlo v servisu. Na služby těchto společností máte ze zákona nárok v rámci povinného ručení viníka. Pokud jste poškozeným účastníkem nehody, máte veškeré služby těchto společností, včetně zapůjčení náhradního vozidla, zdarma.

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality