Články

Nezaplacené povinné ručení
Nezaplacené povinné ručení

Od 1. ledna byl zaveden poplatek České kanceláři pojistitelů za každý den bez sjednaného povinného ručení na vozidla, která, ať už jsou nebo nejsou používána, jsou stále evidována v registru motorových vozidel (viz. § 24c novely zákona č. 168/1999 Sb.) Tyto poplatky se vyměřují podle typu vozid....

Převod vozidla na jiného majitele
Převod vozidla na jiného majitele

K převodu vozidla může dojít mnoha způsoby (např. dědictvím), jednoznačně nejčastěji však dochází k prodeji vozu mezi stávajícím a novým majitelem. K tomu je nejprve nutné uzavřít platnou kupní smlouvu. Následně je prodávající povinen co nejdříve odhlásit vozidlo z evidence vozidel. Pro tento ....

Převod povinného ručení
Převod povinného ručení

Chcete-li si převést povinné ručení z jedné pojišťovny do druhé, ať už z jakéhokoliv důvodu, je vždy nutné dodržet níže uvedené postupy, jinak ke změně pojišťovny nedojde. Nejprve musíte poslat či jinak doručit své dosavadní pojišťovně písemnou výpověď pojistné smlouvy. To je nutné provést ale....

Nahlášení pojistné události
Nahlášení pojistné události

Účastníkem dopravní nehody se může stát každý řidič, ať jezdí sebevíce předpisově. Proto je dobré vědět, co dělat, pokud už taková nepříjemnost nastane. Jinak se totiž, například chybným či nekompletním zdokumentováním nehody, vystavujete riziku ztráty právoplatného plnění ze strany pojišťovny v....

Povinné ručení - zrušení smlouvy
Povinné ručení - zrušení smlouvy

Obecně lze rozlišit pět důvodů ke zrušení povinného ručení. Prvním z nich je změna majitele vozidla. V tomto případě končí pojištění teprve dnem, kdy je pojistiteli nahlášena změna ve vlastnictví pojištěného tuzemského vozidla. Tuto změnu ve vlastnictví je oprávněn nahlásit jak původní vlastník ....

Povinná výbava auta
Povinná výbava auta

Povinnou výbavou automobilu se rozumí soubor věcí, které je nutné mít ve voze při jakémkoliv jeho provozování na pozemních komunikacích. Pro vozidla kategorií M a N (osobní/ nákladní vozy) do něj spadají následující: autolékárnička – u té je důležité pečlivě zkontrolovat obsah, ne všechny aut....

Povinná zimní výbava
Povinná zimní výbava

Počátkem července 2008 nabyla účinnosti novela č. 202/2008 Sb. vyhlášky 30/2001 Sb., která na české silnice „přinesla“ dvě nové dopravní značky – Zimní výbava a Zimní výbava-konec. Tyto modré značky kruhového tvaru s bílým symbolem vozu a vločky (celé přeškrtnuté v případě druhé jmenované) nař....

Povinné ručení výpověď
Povinné ručení výpověď

Ukončení povinného ručení formou výpovědi specifikuje zákon č. 37/2004 Sb. Tuto výpověď je přitom nutné doručit druhé straně nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Pokud tedy vaše pojištění končí 31. prosince (obvyklé datum pro konec pojistného období), musíte pro zachování platnosti....


!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality